برچسب زده شده با : کشاورزترک

توجه ویژه به حوزه پوشاک و تولید قارچ در راستای حمایت از مشاغل خانگی

عین‌الله کشاورزترک گفت: برنامه‌ریزی برای مشاغل خانگی در دو محور پوشاک و پشتیبانی و حمایت‌های ویژه در تولید قارچ و مجموعه‌های مرتبط با آن را به عنوان پایلوت در استان در نظر داریم تا قزوین بتواند برای استان‌های دیگر الگو باشد.

سایت خبری قزوین بروز |